Tu damy Wasze hasło!

Wszystkie emocje są zasobem.

Wszystkie emocje są ważne

Wszystkie emocje są użyteczne.

Nauczycielko przedszkola i etapu wczesnoszkolnego, specjalistko
pracująca z dziećmi, buduj współpracę z dziećmi dzięki ? 
Rozwijamy edukację emocjonalną.