Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej (dalej: Strona) zamieszczonej pod adresem www: https://www.emocjonalia.pl/  są Emocjonalia Aleksandra Kuberska Marta Jagodzińska S.C. ul. Hallera 132/137 80-416 Gdańsk NIP:5842829960 REGON: 524242128, REGON: e-mail: kontakt@emocjonalia.pl  (dalej: Administrator).
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej: RODO). 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) realizacji zamówień złożonych w Sklepie Internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO, w tym realizacji usługi oferowanej w Sklepie Internetowym;
  b) dochodzenia roszczeń, podejmowania działań o charakterze windykacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO;
  c) marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO (w przypadku zapisania się do usługi Newsletter);
  d) dla osoby, która założyła konto w Sklepie Internetowym w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, w szczególności:
  a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne;
  b) doradcy prawni;
  c) podmioty, z których usług Administrator korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencje marketingowe
 5. Dane osobowe będą przechowywane w zależności od celu, dla którego zostały zebrane:
  a)  przez czas realizacji zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  b) do momentu rozstrzygnięcia sporu, przy uwzględnieniu terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;
  c) do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  d) po okresach wskazanych powyżej, przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Na podstawie RODO Klientowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  a) prawo dostępu do treści danych;
  b) prawo do sprostowania treści danych;
  c) prawo do usunięcia danych;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu;
  g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
  h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywałoby się na podstawie zgody.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do składania zamówień w ramach Sklepu Internetowego. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w Sklepie Internetowym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celach wskazanych powyżej.

NEWSLETTER

Osoba, która zamierza otrzymywać bieżące informacje handlowe dotyczące promocji i aktualności w Sklepie Internetowym, a także zmian na Stronie, powinna wpisać w polach Newslettera imię oraz adres mailowy, na który chce otrzymywać takie informacje drogą elektroniczną. W każdym czasie można żądać zaprzestania wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez Newsletter.

POLITYKA COOKIES

W celu dostosowania treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań odwiedzających Stronę, Administrator korzysta z tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez na komputerze odwiedzającego, które można odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu na Stronie oraz umożliwiają sprawne świadczenie obsługi zamówień w Sklepie Internetowym. Kupujący może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia plików cookies powinny być szczegółowo opisane w zakładce ‘Pomoc’ lub pokrewnej znajdującej się w menu przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający Stronę.

GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE ADS

Strona korzysta z narzędzia Google Analytics, w celu optymalizacji Strony, a także z narzędzia Google Ads w celach marketingowych. Narzędzia te działają w oparciu o pliki cookies. 

Narzędzie Google Analytics służy w szczególności gromadzeniu zanonimizowanych danych takich jak liczba odwiedzin Strony, rodzaj przeglądarki, wpisywane słowa kluczowe, kraj, czas obecności na Stronie itp. Dane zbierane w ramach Google Analytics nie prowadzą do identyfikacji użytkownika Strony.

Narzędzia Google Ads zbiera zanonimizowane dane, w celu zdefiniowania grupy odbiorców i prowadzenia kampanii marketingowych i remarketingowych. Kliknięcie reklamy Google powoduje zapis pliku cookie użytkownika. Dane zbierane w ramach Google Ads nie prowadzą do identyfikacji użytkownika Strony.